Talsu novada Stratēģiskais plāns 2019-2021

Dalies

Par un ap šī brīža politisko situāciju Talsu novadā ir ļoti daudz emociju, bet nepietiekami tiek runāts par darbiem kas sokas, jeb drīzāk – nesokas nemaz. Ar neuzticības izteikšanu mēram negrasāmies traucēt domes darbu, bet gan cenšamies panākt, lai beidzot darbi iet uz priekšu. 
Aicinām deputātus ieskatīties savās divus gadus senajās priekšvēlēšanu partiju programmās. Ko esat solījuši vēlētājiem pirms diviem gadiem, un kas no tā ir piepildīts?

Talsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā ir nostiprināta šīs teritorijas attīstības vīzija. Tajā mūsu novadu saredzam kā ekonomiski attīstītu Ziemeļkurzemes novadu ar reģiona centru Talsos, ar konkurētspējīgiem un inovatīviem uzņēmumiem, ar drošu un pievilcīgu dzīves vidi, bagātu ar izglītotiem, radošiem un pilsoniski aktīviem cilvēkiem, kuri veido veselīgu, ģimenisku un pārtikušu sabiedrību; efektīvi pārvaldītu novadu, kurā katrai pilsētai un pagastam ir sava dabas un kultūras pievilcība.

Lai šo vīziju sasniegtu, pašvaldībai jāprot uzstādīt sasniedzamus mērķus un ar sekmīgu izpildvaras un politiķu sadarbību tos jāīsteno. Pēdējo divu gadu Talsu novada politiskā sadrumstalotība ir rezultējusies ar vājinātu izpildvaras darbu un stratēģiskie ilgtermiņa mērķi ir palikuši otrā plānā. Samilzušas problēmas pašvaldības kapitālsabiedrībās, nepietiekama novada pārvalžu darbības uzraudzība, neizlēmība steidzamu problēmu risināšanā ir radījusi risku pašvaldības budžetam.
Neesam gatavi turpmākos divus gadus šajā deputātu sasaukumā klausīties tukšus solījumus un nekonkrētas atbildes.

Tiekoties ar Talsu novada uzņēmēju pārstāvjiem, pārvalžu vadītājiem un attīstības plānošanas speciālistiem esam sagatavojuši tuvākajos divos gados izdarāmo darbu plānu, darba uzdevumu mums – deputātiem un izpildvarai. Daļa no šiem darbiem ir iesākti, bet nekādi nevirzās uz priekšu, daļa nav iesākta nemaz (lai gan solīta):

KAPITĀLSABIEDRĪBAS, STRUKTŪRVIENĪBAS
– Darbības uzraudzības, kontroles un attīstības plānošanas deleģēšana izpildvarai;
– Talsu novada pašvaldības virzīts valdes loceklis SIA ”Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība Piejūra”;
– SIA “Talsu ūdens” finanšu audits, valdes maiņa, investīciju plāna izstrāde;
– SIA “Talsu namsaimnieks” finanšu audits, investīciju plāna izstrāde;
– Pansionātā “Lauciene”: stabilas iestādes vadības un struktūrvienību izveide ar mērķi nodrošināt pansionāta klientiem nepieciešamo aprūpi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām; investīciju plāna izveide tuvākajiem gadiem.

PILSĒTU UN PAGASTU PĀRVALDES
– Vienota algoritma (vadlīniju) izveide pārvalžu saimniecisko, organizatorisko, juridisko, finanšu jautājumu un neparedzēto situāciju risināšanai;
– Talsu novada mājokļa politikas plāna izstrāde un ieviešanas uzsākšana;
– Mūsdienu situācijai un pieprasījumam atbilstošu Talsu novada pašvaldības Kultūras centru grupu klasifikācijas grozījumu izstrāde, izceļot katras vietas pakalpojumu savdabību (muižas, kultūrtūrisms, tradīcijas).
– Talsu PII “Pīlādzītis” telpu remonts pēc Talsu Galvenās bibliotēkas pārcelšanās;
– Talsu bērnu laukuma sakārtošana un piekļuves nodrošināšana;
– Ārsta palīga nodrošināšana Spāres ciemā;
– Sabiles kultūras nama jumta remonts.

ATTĪSTĪBA UN PLĀNOŠANA
– Iesākto izglītības iestāžu un kultūras projektu realizācija (secība un izdarāmais apjoms periodā atkarīgs no projektu gatavības stadijas);
– Ielu seguma atjaunošana Talsu pilsētā (secība un izdarāmais apjoms periodā atkarīgs no investīciju piesaistes iespējām).

MULTIFUNKCIONĀLĀ HALLE:
– Izstrādāt projektēšanas darba uzdevumu un uzsākt tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi, izvērtējot būvniecības un uzturēšanas izmaksas.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *