Partijas sapulce par aktualitātēm Talsu novada pašvaldībā un domes darbu

Dalies
  1. septembrī reģionālā partija “Talsu novada attīstībai” rīkoja partijas biedru un atbalstītāju sapulci, kur neformālā gaisotnē no partijas ievēlētie Talsu novada domes deputāti – priekšsēdētāja 1. vietnieks Ģirts Kalnbirze un deputāti Andis Astrātovs un Gerda Zeberiņa – informēja par šajā laikā paveikto un par izvirzītajām prioritātēm (Oļegs Solovjovs sapulces dienā atradās komandējumā). Tika pārrunāti īstermiņa mērķi, ko iekļaut nākamā gada budžetā, un ilgtermiņa ieceres, kas jāsasniedz līdz nākamajām pašvaldības vēlēšanām.

“Pēdējos gados esam piedzīvojuši lielāko nomelnošanas kampaņu pret mūsu partiju. Pamatā tā bija vērsta no Talsu novada politiskajām partijām un dažiem uzņēmējiem. Šobrīd zinām tās organizētājus, tie ir mūsu līdzcilvēki un bijušie kolēģi, kam pamatā ir skaudība un nenovīdība par to, ka mēs iepriekšējā sasaukumā daudz ko izdarījām. Tolaik sākām projektu piesaisti, pārvalžu modeļa sakārtošanu no nulles, piesaistījām finansējumu, piemēram, gan Talsu Galvenās bibliotēkas celtniecībai, gan kinoteātra “Auseklis” atjaunošanai, nodrošinājām, ka katrā no pilsētu un pagastu teritorijām paredzēta kāda projekta realizācija,” uzrunā sacīja partijas valdes priekšsēdētājs Aldis Vilsons. Viņš uzsvēra, ka partija “Talsu novada attīstībai” nekad nav slēpusies aiz izdomātiem vārdiem, un, kā pienākas tiesiskā valstī, šobrīd norit darbs pie nomelnošanas dubļu notīrīšanas. “Šobrīd jāpulcē cilvēkresurss, lai varētu sasniegt izvirzītos mērķus mūsu partijas programmā, jo novada pārvalde tagad tikai eksistē,” teica A. Vilsons.

Par spīti politiskajai situācijai pēc pašvaldību vēlēšanām, no partijas “Talsu novada attīstībai” neviens biedrs nav izstājies. Arī dažādām tiesībsargājošajām institūcijām nosūtītās lietas par A. Vilsonu turpina atgriezties sākumpunktā, tas ir, ar attaisnojošiem lēmumiem.

Vairākās jautājumu grupās esam strupceļā

Talsu novada domes deputāts Andis Astrātovs uzsvēra, ka, piedaloties varas maiņas procesā, partijai nebija ilūziju par tālāko darbību daudzskaitlīgo politisko partiju dēļ. “Nebija viegli piekrist piedāvājumam startēt koalīcijā un veidot jaunu valdību Talsu novadā. Tomēr gaidīt, kad tas sabruks pats no sevis, un radīt vēl lielākus gruvešus un strupceļus nekā tas ir šobrīd, nepavisam nevēlējāmies. Loģiski spriežot, bet ne vienbalsīgi mēs, opozīcijas deputāti, pieņēmām lēmumu, ka iepriekšējai Talsu novada valdībai jākrīt un jāveido koalīcija no jauna,” 28. jūnija Talsu novada domes lēmumu par neuzticības izteikšanu toreizējam priekšsēdētājam Edgaram Zelderim pamatoja A. Astrātovs.

Kopš varas maiņas pagājuši trīs mēneši, ir apzināta situācija novadā. “Var just, ka vairākās jautājumu grupās esam strupceļā. Tas nozīmē, ka vispirms ir jāatkāpjas, lai tiktu atpakaļ uz ceļa. Ir jāiet atpakaļ, kaut kas ir jāupurē, jārēķinās ar izmaksām novada budžetā, lai tiktu pie tālākiem risinājumiem,” uzsvēra A. Astrātovs.

Partijas “Talsu novada attīstībai” deputāts Oļegs Solovjovs ir izglītības jautājumu pārstāvis. Šajā jomā līdz šim ir vairāki neatrisināti jautājumi, piemēram, pirmsskolas izglītības iestādes Sabilē “Vīnodziņa” un Vandzenē “Zīlīte” tālākā attīstība. Bija paredzēts, ka šogad tiks uzsākta jauna bērnudārza Sabilē būvniecība un tiks renovēts bērnudārzs Vandzenē, bet “Talsu novada attīstībai” iestrādnes tika mainītas, galu galā nonākot strupceļā. Ticis lauzts iesāktais “Vīnodziņas” projektēšanas līgums, nav bijuši skaidri ne vēlamie darba apjomi, ne tas, kam pieder jau iepriekšējās projektēšanas laikā padarītais. Savukārt 27. septembrī tika pieņemts Talsu novada domes lēmums par jauna bērnudārza Vandzenē būvniecību, secinot, ka tas būs saimnieciski izdevīgākais lēmums.

Savukārt vispārējās izglītības stūrakmens ir skolu tīkls, kas joprojām tiek mētāts kā karsts kartupelis. Joprojām nav pieņemts lēmums par to, kāda izglītība katrā skolā tiks nodrošināta nākotnē, bet līdz gada beigām šis lēmums būs jāpieņem. Tāpat iestrēdzis ir skolēnu pārvadājumu modelis, kas joprojām nav izstrādāts.

“Neveicot izmaiņas izpildvarā un nepiesaistot cilvēku resursus, šie darbi tā arī stāvēs. Varam tos uzdot veikt, bet ja nebūs, kas to izdara, tad plāni paliks tikai uz papīra. Svarīgi ir ne tikai pieņemt lēmumus, bet arī sakārtot izpildvaru,” uzsvēra A. Astrātovs.

Šogad piešķirtas brīvpusdienas sešus gadus vecajiem bērniem un 7. klašu audzēkņiem. Nolemts, ka četrām novada skolām – Talsu Valsts ģimnāzijā, Talsu 2.vidusskolā, Talsu pamatskolā, Sabiles pamatskolā, kas piedalās projektā “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Talsu novadā” tiks pirktas ne tikai jaunas mēbeles un veikts neliels ieguldījums to sakārtošanā, bet arī par pašvaldības līdzekļiem tiks atjaunota skolu infrastruktūra. Līdz šim jautājums bija iestrēdzis, jo netika precizēts nepieciešamo ieguldījumu apmērs, vienīgais, kas ir paveikts: uzsākta stadiona pie Talsu Valsts ģimnāzijas pārbūve.

“Joprojām veiksmīgi darbojas mūsu uzsāktā iniciatīva par stipendiju piešķiršanu rezidentiem. Pirms vēlēšanām solījām sakārtot jautājumu par Talsu Veselības centra ēkas izmantošanu. Pagājušā gada nogalē bija jāpārslēdz līgums ar nomnieku, bijām iecerējuši tam arī nodot ēkas apsaimniekošanu, līdztekus pasargājot tos ārstus, kas šajā ēkā nomā atsevišķas telpas. Iepriekšējā domes vadība izvēlējās pārslēgt līgumus uz vienu gadu un šo jautājumu lemt pēc tam. Šīs situācijas risināšana tagad ir koalīcijas partneru “Vienotības” pārziņā,” informēja A. Astrātovs.

Arī sociālajā jomā “Talsu novada attīstībai” ir vairāki stūrakmeņi. Pēdējā gada laikā ir notikusi Bāriņtiesas reforma, bet ir bijis ļoti grūti kvalitatīvi aizpildīt esošās amatu vietas. Ilgstoši Bāriņtiesai ir arī komunikācijas problēmas ar citām institūcijām un iestādēm. Savukārt Sociālā dienesta struktūra sakārtota vēl pagājušā domes sasaukuma laikā, tā sevi ir attaisnojusi. Tomēr nepieciešams izlīdzināt Sociālā dienesta un Bāriņtiesas darbinieku atalgojuma sistēmu.

Domājot par Laidzes pamatskolas ēku, kur nākošajā gadā vairs netiks nodrošināts izglītības ieguves process, ir paredzēts to piedāvāt biedrībai “Latvijas Sarkanais krusts”, lai tā attīstītu un papildinātu savu pakalpojumu klāstu.

Pašreiz ir izdevies arī sakārtot Laucienes pansionāta struktūru – atklātā konkursā ir izvēlēts jaunais iestādes vadītājs. A. Astrātovs uzsvēra, ka ilgtermiņā būs jāsaprot, vai mainīt iestādes struktūru, vai arī nodrošināt tās darbību pēc reālajām tirgus izmaksām.

Vairāku projektu īstenošana iekavējusies vairāk kā par gadu

Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Ģirts Kalnbirze paskaidroja, ka, sākot darbu koalīcijā, samazināts vietnieku skaits – no trim līdz diviem, turklāt atsakoties arī no priekšsēdētāja padomnieka amata vietas. Pēc pašvaldības vēlēšanām daļa no izpildvaras darbiniekiem pameta darbu, kas radīja robus izpildvarā. “Sapratām, ka jāaizpilda tukšās amatu vietas, nevis jāgaužas, ka neko nevaram izdarīt trūkstošo darbinieku dēļ,” bilda Ģ. Kalnbirze. Šobrīd plānots sakārtot Komunālās nodaļas struktūru, kā arī ar papildu resursiem papildināt Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļu.

Viņš uzsvēra, ka partijas pārstāvētie deputāti Talsu novada domē iesaistās dažādās darba grupās, lai virzītu uz priekšu attīstības jautājumus. Viens no jautājumiem ir multifunkcionālās halles būvniecība, kas ietvertu hokeja halli un peldbaseinu, būtiski ir izvērtēt pašvaldības iespējas šim mērķim ņemt aizņēmumu Valsts kasē.

“Pašvaldības naudu vispirms vēlamies ieguldīt skolās, bērnudārzos, pārvadājumu tīklos un tikai pēc tam skatīties citu lielu infrastruktūras būvju virzienā,” papildināja A. Astrātovs.

Šobrīd vairāku projektu realizācija ir iekavējusies ilgāk par gadu, jo ir pārtrauktas iesāktās iniciatīvas, apšaubot izvēlētos projektētājus un pašu projektu lietderību. “Šādā veidā esam pazaudējuši veselu gadu. Nemitīgi saskārāmies ar dažādām atrunām, bet gala rezultāts, lai arī ir noslēgti līgumi par ievērojamu finansējumu, nav iepriecinošs. Šajā brīdī ir jau sabojāts labi iesāktais Tiņģeres estrādes projekts – samazinot izmaksas, radīts apmeklētājiem nebaudāms objekts. Problēmas ir arī ar Dupurkalna estrādes būvniecību,” pastāstīja Ģ. Kalnbirze. Katrs zaudētais gads projektu realizācijā nāk ar būvniecības izmaksu pieaugumu, kas vēlāk gulstas uz pašvaldības pleciem.

“Līdz nākamajām pašvaldības vēlēšanām mums ir jāpabeidz iesāktie projekti, par ko jaunu domāt nemaz nevaram. Labi, ja tiksim galā ar iesākto,” teica Ģ. Kalnbirze.

Vēl viens nesakārtots jautājums ir pārvalžu finansēšanas modelis. Ja iepriekš pēc vienotiem kritērijiem katrai pilsētai un pagastam tika piešķirts finansējums dažādu prioritāru darbu veikšanai, tad šobrīd prioritāšu nauda tiek piešķirta pārvaldēm pēc nenoteiktiem kritērijiem. Tādā veidā ir būtiski samazināts ieguldījumu apjoms pārvalžu teritorijās un ir arī nonivelēta pārvalžu vadītāju loma. Mums ir būtiskāk jānodala lēmējvara no izpildvaras, šobrīd esam spēruši pirmos soļus, lai to paveiktu, sacīja priekšsēdētāja 1. vietnieks.

Ar kultūras jomas aktualitātēm iepazīstināja Sabiles tautas nama vadītāja un deputāte Gerda Zeberiņa. Viens no svarīgākajiem lēmumiem ir līdzšinējā Talsu novada Kultūras, sporta un tūrisma centra likvidēšana no 15. novembra, izveidojot jaunu struktūru – Kultūras un sporta attīstības nodaļu. Vairāk nekā gadu centrs darbojās nepilnā darbinieku sastāvā, kur beigās no astoņām amata vietām administrācijā bija aizpildītas tikai četras. Šajā laikā ir izdevies atjaunot kinoteātra “Auseklis” darbību un padarīt to iedzīvotājiem pieejamu. Tāpat ir sakārtots kadru jautājums Talsu tautas namā. Patlaban būtiski ir izvērtēt kultūras centru darbiniekus un viņu atalgojumu, nepieļaujot vienā jomā krasas atalgojuma starpības, jāstrādā pie novada bibliotēku un muzeju darbības pārraudzības, jāuzrauga pasākumu plāna īstenošana novadā, jāizvērtē nomas maksu noteikumi un jāizstrādā dažādi projekti kultūras nozarē.

“Lai nestāvētu strupceļos, Talsu novada attīstībai ir jānotiek un “Talsu novada attīstībai” ir jābūt,” deputāta A. Astrātova vēlējumam piekrita klātesošie. Savukārt A. Vilsons mudinaja nepakļauties lētiem populistu gājieniem. “Populisms liekulīgi manipulē ar tautas masām, ar nolūku pārdot tām “muļķa zeltu”, nevis ko īstu. Tiek meklēti grēkāži, lai varētu izmantot uzkrājušos sabiedrības neapmierinātību un vilšanos dzīvē. Populisti to izmanto, spēlējoties ar cilvēku jūtām, nepiepildītajām vēlmēm un cerībām.”

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *