Deputātu pieprasījums domes sēdē izskatīt jautājumu par bibliotēkas būvniecības līguma statusu

Dalies

Talsu novada domes priekšsēdētājam

Edgaram Zelderim

           Talsu novada domes deputātu

Anda Astrātova

Ģirta Kalnbirzes

Oļega Solovjova

Gerdas Zeberiņas

Daigas Feldmanes

pieprasījums.

Šobrīd publiski pašvaldības informatīvajā izdevumā “Talsu Novada Ziņas” jau pieņemta lēmuma formā izskanējuši Talsu novada domes vadības plāni lauzt līgumu par Talsu Galvenās bibliotēkas projektēšanu un būvniecību.

Pamatojoties uz Talsu novada pašvaldības nolikuma 98. punktu 2018. gada 17. maija Talsu novada domes sēdē skatīt jautājumu par 2017. gada maijā Talsu novada pašvaldības noslēgtā līguma par ēkas daļas pārbūvi Talsu pilsētas Galvenās bibliotēkas vajadzībām projektēšanu un būvniecību turpināšanu ar piegādātāju apvienību PS „Talsu Statiskais Spriegums” un SIA „Campaign”.

Mūsu ieskatā SIA “CMB” veiktais būvprojekta ekspertīzes atzinums apliecina Līguma ietvaros izstrādātā būvprojekta “Ēkas pārbūve Talsu pilsētas Galvenās bibliotēkas vajadzībām” atbilstību normatīviem aktiem un tehniskajām prasībām. Ja ir kādi citi apstākļi, kādēļ uzņemtās pašvaldības saistības nav iespējams turpināt, aicinām to darīt zināmu visiem Talsu novada domes deputātiem domes sēdē, pieaicinot PS “Talsu Statiskais Spriegums”, SIA “Campaign”, būvprojekta ekspertīzes veicēja SIA “CMB” pārstāvjus un Latvijas Būvinženieru savienības valdes locekli Guntaru Liepiņu.

Lēmumprojekts pielikumā. Neiebilstam lēmumprojekta informatīvi saturiskām korekcijām Juridiskajā nodaļā un atbilstošai tehniskai apstrādei Kancelejā pirms Talsu novada domes sēdes.

PROJEKTS

LĒMUMS

(PROTOKOLS Nr.______, _____.punkts)

Talsos

­­­__.05.2018.                                                                                                                             Nr.______

Par ēkas daļas pārbūvi Talsu pilsētas Galvenās bibliotēkas vajadzībām Brīvības ielā 17a, Talsos

  1. gada 16. novembra domes sēdē tika pieņemts lēmums, iegādāties daļu ēkas Brīvības ielā 17a, Talsos ar mērķi, Talsu Galvenās bibliotēkas vajadzībām. Kopējā nekustāmā īpašuma iegādes summa sastādīja LVL 140 000.

2014. gada martā notika Talsu pilsētas Apkaimes ideju darbnīca, kur iedzīvotāji kā galveno prioritāti sadaļā “Kultūra, aktīvs dzīvesveids, izglītība un sociālā palīdzība” izvirzīja Talsu Galvenās bibliotēkas telpu un infrastruktūras sakārtošanu bijušajā universālveikalā, Talsos.

2017. gada maijā Talsu novada pašvaldība noslēgusi līgumu par ēkas daļas pārbūvi Talsu pilsētas Galvenās bibliotēkas vajadzībām Brīvības ielā 17a, Talsos projektēšanu un būvniecību ar piegādātāju apvienību PS “Talsu Statiskais Spriegums” un SIA “Campaign”. Kopš iepriekšminētā līguma noslēgšanas ir pagājuši 12 mēneši, bet būvdarbi Talsos, Brīvības ielā 17a nav uzsākti.

2018. gada maija Talsu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā nr.5 “Talsu Novada Ziņas” ir publicēta informācija, ka “Izsludinās jaunu konkursu par Talsu Galvenās bibliotēkas būvniecību”.

2018. gada 7. maijā Talsu novada pašvaldība ir saņēmusi Talsu novada domes deputātu Anda Astrātova, Ģirta Kalnbirzes, Oļega Solovjova, Gerdas Zeberiņas un Daigas Feldmanes pieprasījumu 2018. gada 17. maija Talsu novada domes sēdē skatīt jautājumu par noslēgtā līguma turpināšanu ar piegādātāju apvienību PS „Talsu Statiskais Spriegums” un SIA „Campaign”.

Pamatojoties uz Talsu novada pašvaldības nolikuma 98. punktu,

Talsu novada dome nolemj:

  1. Turpināt 2017.gada maijā Talsu novada pašvaldības noslēgto līgumu par ēkas daļas pārbūvi Talsu pilsētas Galvenās bibliotēkas vajadzībām ar piegādātāju apvienību PS “Talsu Statiskais Spriegums” un SIA “Campaign”.
  2. Nekavējoties organizēt aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē, lēmuma 1. punktā minētā projekta īstenošanai.
  3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Talsu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *