Bibliotēkas projektu novilcina gandrīz gadu un beigās lauž līgumu ar būvnieku

Dalies
  1. aprīlī domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis deputātus nostādīja fakta priekšā un paziņoja, ka lauzīs līgumu ar bibliotēkas projekta īstenotājiem. Mūsu ieskatā, pēc ilgstošas sabiedrības vazāšanas aiz deguna un musināšanas ar puspatiesībām (ļoti atgādina “nesavtīgo” cīnītāju Juri Kārklu), esam nonākuši līdz tam, ka, iespējams, politiskās atriebības rezultātā kavējas konkrēti darbi – šajā gadījumā 1,369 miljoni eiro Eiropas naudas, ļoti iespējams, tiks kādam citam novadam.

Iemesls, kāpēc neturpināt to, kas jau bija novests līdz finiša taisnei, noteikti atradīsies arī šajā gadījumā – kā parasti sagaidām atrunas par to, ka visi citi ir vainīgi, viena eksperta atzinums ir patiesāks par cita un tml… Hitlera propogandas ministra Gēbelsa vārdi šajā gadījumā ir ļoti trāpīgi: “Jo biežāk atkārtosiet melus, ar laiku cilvēki tiem sāks ticēt.”

Par bibliotēkas projektu no pašvaldības vadības pēdējo mēnešu laikā ir bijusi pretrunīga informācija. Tikko vēl aprīļa “Talsu Novada Ziņās” cilvēkiem stāstīts šādi: “Talsu novada pašvaldība ir saņēmusi ekspertīzes slēdzienu par Talsu Galvenās bibliotēkas būvprojektu, un šobrīd norit darbs pie atlikušajiem priekšdarbiem, lai laikus varētu uzsākt būvniecību. Kaut arī lielākā daļa ekspertīzes uzdevumu izpildīti un tā rezultātā būtiski uzlabota būvprojekta kvalitāte, eksperti norādījuši uz riskiem, kam jāpievērš uzmanība. Ēkas daļas pārbūvi Talsu Galvenās bibliotēkas vajadzībām Brīvības ielā 17a, Talsos veiks piegādātāju apvienība pilnsabiedrība “Talsu statiskais spriegums” un SIA “Campaign”, kas veic būvprojekta izstrādi pilnā apjomā.”

Paiet mēnesis un nu maija “Talsu Novada Ziņās” lasām, ka līgums tikšot lauzts. Tagad versija ir cita – būvprojekts ir nekam nederīgs un jāsludina jauns iepirkums. Pa kluso ir pasūtīta un apmaksāta vēl viena projekta ekspertīze (jo pirmās rezultāti laikam nav patikuši), kuras iespaidā projekts vairs nav nekam derīgs. Otrā eksperta atzinumu deputātiem neviens nerāda, tikai atreferē abstraktas frāzes, arī pašiem būvniekiem un projektētājam nav bijis tas gods detalizēti iepazīties ar šo slaveno atzinumu (un kur nu vēl deputātiem).

Jāatgādina, ka finansējumu bibliotēkas projektam izdevās piesaistīt programmā, kas paredz īpašus nosacījumus un arī lielākas izmaksas energoefektīvas ēkas izveidei. Šajā pašā programmā Ventspilī jau notiek Mūzikas vidusskolas celtniecība (būvniecības procesu var pat vērot tiešraidē http://ventspils.lv/lat/muzikas_skolas_celtniciba/video/). Tikmēr Talsos uz Brīvības ielas ēku joprojām paveras drūms skats. Kad būs un vai būs – skaidras atbildes nav.

Pēctecīgs un arī mērķtiecīgs pašvaldības darbs – tas ir vienīgais, kas novada attīstībā var nest augšupejošu tendenci. Aicinām Talsu novada domes vadību ievērot pēctecību un pildīt domes pieņemtos lēmumus, bet, ja prioritātes šajā laikā ir mainījušās, tad to skaidri pateikt sabiedrībai, nevis solīt, ka drīz viss būs.

Atgādinām, ka par to, ka jaunā Talsu Galvenā bibliotēka atradīsies Brīvības ielā 17a, paldies jāsaka pirmajam Talsu novada domes sasaukumam. 2011. gada 16. novembra domes sēdē deputāti atbalstīja daļu no šī īpašuma iegādes no privātfirmas par 140 000 latiem. Lēmumprojektā skaidrots: „Talsu novada pašvaldības iestāde Talsu galvenā bibliotēka no 2002. gada aprīļa mēneša atrodas pagaidu telpās Talsu pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis”, kurš atrodas 1. maija ielā 28, Talsos. Talsu galvenā bibliotēka pirmsskolas izglītības iestādē aizņem vienu trešdaļu. Abas pašvaldības iestādes strādā dažādos režīmos un pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā (bērnu rotaļu laukumos) uzturas svešas personas, nav iespējams norobežot abu iestāžu teritorijas, tas rada bērnu drošības apdraudējumu. Pašvaldība jau ilgstoši plāno un meklē dažādus variantus Talsu galvenās bibliotēkas nodrošināšanai ar atbilstošām telpām”.

Lielākie projekti, kam piesaistīts finansējums no 2013.-2017. gadam
Projekts Dome apņēmusies projektu īstenot MK noteikumi
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17a, Talsos 2016. gada 16. maijā vienbalsīgs domes lēmums “Par piedalīšanos projektu konkursā”

Projekts jāpabeidz līdz 2019. gada septembrim.

26.01.2016.
“Dupurkalna brīvdabas estrādes būvniecība un teritorijas labiekārtošana” Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvalde projekta iesniegumu apstiprināja 2016.gada 19. septembrī.

Projekta ieviešana bija jāveic līdz 2017.gada 15.decembrim.

13.10.2015. Nr.590
Tiņģeres brīvdabas estrādes būvniecība Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvalde projekta iesniegumu apstiprināja 2016. gada 5. augustā.

Projekta ieviešana bija jāveic līdz 2017.gada 15.decembrim.

13.10.2015. Nr.590
Transporta infrastruktūras attīstība Talsu pilsētā (Raiņa, Celtnieku un Laukmuižas iela) 2017. gada 31.augustā vienbalsīgs domes lēmums par projekta iesniegšanu. 13.10.2015. Nr.593
Talsu pilsētas tirgus pārbūve 2017. gada 21.septembris domes lēmums par dalību projektu konkursa 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros ar projektu “Talsu pilsētas tirgus pārbūve” 10.11.2015. Nr.645
Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Talsu novadā 2017. gada 1. jūnijs vienbalsīgs domes lēmums Par projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Talsu novadā” ieviešanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu un projekta iesniegšanu. 24.05.2016. Nr.323
Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos/grants ceļu pārbūve 18.08.2015. Nr.475
Jēkaba ceļa kultūras mantojums un mākslas jaunrades magnēti Noslēgts līgums
Izstrādāti projekti pretendēšanai uz energoefektivitātes programmās paredzēto ES finansējumu
Vandzenes PII “Zīlīte” energoefektivitātes uzlabošana un telpu atjaunošana; Sabiles PII “Vīnodziņa” būvniecība; Laucienes pansionāa energoefektivitātes uzlabošana un telpu atjaunošana; Talsu 2. vidusskolas metodiskā centra energoefektivitātes uzlabošana un telpu atjaunošana.

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *