Deputātu pieprasījums par audita rezultātu atslepenošanu

Dalies

Talsu novada domes priekšsēdētājam

Edgaram Zelderim

 

Talsu novada domes deputātu

Oļega Solovjova,

Anda Astrātova,

Ģirta Kalnbirzes,

Daigas Feldmanes

 

PIEPRASĪJUMS.

            Talsos, 2018. gada 23. februārī

          Pēc dokumentu izvērtēšanas un darbinieku intervēšanas vairāku mēnešu garumā Talsu novada pašvaldības centrālajā administrācijā un Kultūras, sporta un tūrisma centrā ir noslēdzies personāla audits. Šobrīd iespēja pilnvērtīgi iepazīties ar auditora rekomendācijām ir liegta, jo deputāti ar ziņojumiem var iepazīties tikai klātienē.

          Tikmēr 15.02.2018. Talsu novada domes sēdē uzklausījām ziņojumu par strukturālajām izmaiņām Talsu novada pašvaldības centrālajā administrācijā, kur tika apgalvots, ka par pamatu šīm izmaiņām ir ņemti auditora sagatavoti ziņojumi. No pirmdienas, 19. februāra, domes sēdē prezentētais administrācijas modelis tiek skatīts arī visās komitejās.

          Uzskatām, ka tik nopietnu jautājumu kā pašvaldības darba organizēšana un iespējamas izmaiņas struktūrā nevar skatīt, par darba materiālu visiem deputātiem un arī iesaistītajiem darbiniekiem neizmantojot sagatavotos audita ziņojumus, kas tapa par nodokļu maksātāju naudu.

           Lai pieņemtu pēc iespējas izsvērtākus lēmumus, deputātiem ir padziļināti jāiepazīstas ar ziņojumu saturu. Šī brīža pieeja, liekot ar apjomīgajiem dokumentiem iepazīties tikai konkrētā laikā un konkrētā kabinetā, izslēdzot iespēju ziņojumus nokopēt vai saņemt elektroniskā formātā, mūsu ieskatā ir ciniska.

        Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 9.panta pirmās daļas 4.punktu deputātam savā vēlēšanu apgabalā ir tiesības iepazīties ar valsts un pašvaldības iestāžu, kā arī pašvaldības kapitālsabiedrību dokumentāciju, kas skar attiecīgās pašvaldības intereses, ja tas ar likumu nav aizliegts. Savukārt Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 13.panta pirmā daļa noteic, ka pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību vadītājiem un citām amatpersonām deputāta vēlēšanu apgabala teritorijā ir pienākums izsniegt deputātam viņa pilnvaru realizēšanai nepieciešamo dokumentu norakstus.

             Aicinām cienīt pašu sludinātos atklātības principus un atslepenot audita rezultātus. Ja domes priekšsēdētājs nav gatavs rezultātus publiskot sabiedrībai, tad korekti ir tos padarīt brīvi pieejamus domes deputātiem un arī to nodaļu, strūktūrvienību un iestāžu vadītājiem, kuru vadīto nodaļu, struktūrvienību, iestādi skars jebkādas izmaiņas – tikai tādā veidā varam nodrošināt, ka tiks pieņemts izsvērts lēmums, kas ticis izdiskutēts ar visām iesaistītajām pusēm.

         Saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikuma 98. punktu, deputātam ir tiesības iesniegt pieprasījumus. Deputātu pieprasījumi tiek izskatīti kārtējā domes sēdē. Atbilstoši nolikumam, lūdzam:

1) izskatīt pieprasījumu 01.03.2018. Talsu novada domes sēdē kā 1. darba kārtības jautājumu;

2) sagatavot izskatīšanai 01.03.2018. Talsu novada domes sēdē un iekļaušanai darba kārtībā lēmumprojektu “Par pašvaldības centrālās administrācijas un Kultūras, sporta un tūrisma centra audita ziņojuma kopiju izsniegšanu Talsu novada domes deputātiem un Talsu novada pašvaldības nodaļu, struktūrvienību un iestāžu vadītājiem”, sākot ar 01.03.2018.;

3) Ja deputātu vairākums atbalsta pašvaldības centrālās administrācijas un Kultūras, sporta un tūrisma centra audita ziņojuma kopiju izsniegšanu Talsu novada domes deputātiem un Talsu novada pašvaldības nodaļu, struktūrvienību un iestāžu vadītājiem”, sākot ar 01.03.2018, atlikt darba kārtības jautājuma “Par strukturālajām izmaiņām Talsu novada pašvaldības centrālajā administrācijā” skatīšanu 01.03.2018. Talsu novada domes sēdē un atvirzīt pārskatīšanai uz Talsu novada domes komitejām.

Oļegs Solovjovs

Andis Astrātovs

 Ģirts Kalnbirze

Daiga Feldmane

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *