Talsu Galvenās bibliotēkas projekts: ko politiķi nepasaka līdz galam? 2. daļa

Dalies

Tā vietā, lai pateiktu VAI un KAD sāksies reāli darbi, pašvaldība uzskatījusi par vajadzīgu „skaidrot”, kas notiek ap Talsu Galvenās bibliotēkas projektu. Tā vietā, lai strādātu, vairāk nekā sešus mēnešus pašvaldība „vērtē”, „analizē”, pieprasa skaidrojumus un piesardzīgi nogaida. Šķiet, ka tas attiecas ne tikai uz šo projektu, bet praktiski visu kas notiek vai, pareizāk sakot, nenotiek novadā.

Domē un pašvaldības vadībā joprojām darbojas tie paši deputāti, kas bija klāt un balsoja iepriekšējā sasaukuma laikā, taču, šķiet, visiem pēc vēlēšanām iestājusies amnēzija. Šķiet, to veikli izmanto mūsu novada galva, kas ir pārņemts ar atriebības un ieriebšanas plānu kaldināšanu.

Sadārdzinājums, kas pēc būtības ir projekta neattiecināmās izmaksas, bibliotēkas projektā tiek dēvēts par neplānotām izmaksām. Jā, šādā mērcē tas izklausās varen skandalozi. Taču patiesībā šeit par neplānotām izmaksām tiek sauktas bibliotēkai vajadzīgās mēbeles, datortehnika un daļas Bērnu un jauniešu centra telpu remonts. Viss iepriekšminētais netiek finansēts šajā projektā, izmaksas ir jāsedz pašvaldībai. Kā tas zemāk rakstā parādīsies no domes sēžu protokoliem, deputāti bija informēti, ka izmaksas arī par citiem darbiem VAR sadārdzināties, jo būvnieks sākotnēji iesniedza kontroltāmi par minimālo darbu apjomu. Tagad, iespējams, deputāti bibliotēkā liks sanest vecās mēbeles no „Pīlādzīša”, iespējams, darbinieki sēdēs uz kartupeļu kastēm. Tāda ir vietvaras attieksme.

„Lai ieviestu skaidrību” tikko bez konkursa pieņemtā Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Anna Ķīviča sadzejojusi grafiku.

Te daži papildinājumi vairākiem grafika punktiem:

          Maijs, 2016

„Pašvaldība bez iepirkuma slēdz līgumu ar SIA „Cvir” par projekta pieteikumam nepieciešamās informācijas sagatavošanu ar līguma summu 4 235,00 eiro (ar PVN).”

  1. gadā slieksnis iepirkuma rīkošanai par pakalpojumiem ir 4000 eiro bez PVN. Pēc grafikā teiktā, esot bijis jārīko iepirkums, taču līguma pamatsumma bez PVN bija 3500 eiro – tātad iepirkums, atbilstoši likumam, nebija jāsludina.

➢          2016. gada 16. maijs (PAŠVALDĪBAS PUBLISKOTAJĀ SKAIDROJOŠĀ” GRAFIKĀ ŠIS DOMES LĒMUMS NAV IEKĻAUTS)

Ārkārtas domes sēde „Par piedalīšanos projektu konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17A, Talsos””

NO SĒDES PROTOKOLA:

Deputāts Dainis Karols jautā par provizoriskajiem aprēķiniem, vai tāme nākotnē varētu palielināties vai samazināties, cik tā ir detalizēta.

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Jolanta Skujeniece atbild: „Būvprojekts pagaidām ir tikai minimālā sastāvā, nav izstrādāts pilnīgi detalizēti, tāpēc nevar šobrīd precīzi atbildēt. Jau Finanšu komitejā minētas lietas, kuras projekta vērtēšanā varētu definēt kā neattiecināmās izmaksas. Šobrīd pilnībā nevar apgalvot, kuras izmaksas paliks kā attiecināmās, kuras – nē. Projekta iesniegumā būs lēmuma projektā minētā summa, kas projekta ietvaros iekšienē varētu mainīties.”

Ar 15 balsīm par (A.Astrātovs, J.Kļava, N.Krūze, D.Feldmane, A.Dzenis, G.Sebris, I.Indriksone, S.Pētersone, D.Karols, M.Krotovs, V.Pūcītis, A.Spēks, O.Blumbaha, O.Solovjovs, Z.Vicinskis), pret nav, atturas nav, (sēdē nepiedalās N.Tropiņš un A. Lācarus)

DOME NOLEMJ

Pieņemt lēmumu Nr.281 „Par piedalīšanos projektu konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17A, Talsos””.

          2016. gada 11.jūlijs

Ārkārtas sēde „Par grozījumiem Talsu novada domes lēmumā Nr.281 „Par piedalīšanos projektu konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17A, Talsos””

NO SĒDES PROTOKOLA:

Attīstības plānošanas nodaļas darbiniece Baiba Lorence deputātiem paskaidro, ka neattiecināmās izmaksas veido tās darbības, kuras nav atļautas projekta ietvaros, gan Bērnu un jauniešu centra daļa, gan izmaksas, ko neatbalsta.

Deputāte Ilze Indriksone secina, ja ir pieejami 8 miljoni euro (šajā programmā kopumā), un pašvaldība pretendē uz 1,5 miljoniem eiro, tad kopā (visā Latvijā) tie var būt 4 – 5 projekti. Pašreiz ministrijā ir iesniegti 12 projekti. Konkurence ir diezgan neapskaužama. Novēl ar uzlabotajiem rādītājiem pārvarēt konkursa nosacījumus un iegūt atbalstu.

Deputāts Normunds Tropiņš, par deputātes I.Indriksones pieminētajiem 12 pretendentiem runājot, uzsver – tas nozīmē, ka ir pašvaldības, kas riskē un dara visu, lai šo finansējumu saņemtu. Tāpēc uzskata, ka nevajadzētu filozofēt, vai ir vērts tur piedalīties. Uzsver, ka sarunas par šo projektu dažādos līmeņos notiek jau divus gadus. Min, ka visi labi zina, kas notiek ar ES fondiem, nekur nekas neparādījās un nebija. Norāda, ka vienīgais finansējuma avots bibliotēkai šobrīd ir šis projekts. Šim projektam nosacījumi un prasības ir tādas, kādas tās ir. Ja negribam, nepiedalāmies. Uzsver, ka pliku kredītu šim objektam nevar paņemt. Vienīgā iespēja, kā atrisināt šo samilzušo jautājumu, ir apstiprināt šo lēmuma projektu. Ja to grib un var, tad rosina to darīt. Min – vienmēr var būt kāda neskaidrība, bet dzīvē pastāv tāda lieta kā saprātīgs risks. Citas iespējas saņemt finansējumu nav un tuvākā laikā droši vien nebūs.

Ar 16 balsīm par (A.Lācarus, A.Astrātovs, J.Kļava, N.Krūze, D.Feldmane, A.Dzenis, G.Sebris, I.Indriksone, S.Pētersone, D.Karols, M.Krotovs, V.Pūcītis, N.Tropiņš, A.Spēks, O.Blumbaha, O.Solovjovs), pret nav, atturas nav,

DOME NOLEMJ

Pieņemt lēmumu Nr.380 „Par grozījumiem Talsu novada domes lēmumā Nr.281 “Par piedalīšanos projektu konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17A, Talsos”””.

Par iepirkumu procedūrām

Tuvredzīgi un necienīgi ir apgalvot, ka veiktie iepirkumu konkursi par būvniecību ir teju vai apšaubāmi. 

Sūdzību iesniegšana, iepirkuma nolikuma un rezultātu pārstrīdēšana ir normāls process, kurā uzņēmējs mēģina aizstāvēt savas intereses. Iepirkuma prakse saistībā ar iepirkuma nolikuma un rezultātu pārstrīdēšana visā valstī un Talsu novadā ir identiska, lielākoties tiek apstrīdēti iepirkumi, kur paredzamā līgumsumma mērojama ar 6 nullēm.

Papētot pēdējo 8 gadu novada iepirkumus, kas ir virs 1 milj. EUR var secināt:

  1. „Ielu infrastruktūras uzlabošana Talsos sasniedzamības sekmēšanai 1.kārta” (aptuveni 4 milj.) – uzvarētājs SIA „Saldus Ceļinieks” (darbus reāli darīja SIA „Talce”). Tika iesniegta sūdzība. Vēl joprojām norisinās tiesas process.
  2. „RADOŠĀS SĒTAS IZVEIDE LIELĀ IELĀ 19/21; 17″ (Tautas nama un mūzikas skolas rekonstrukcija) (aptuveni 2,85 milj. bez PVN) – uzvarētājs PS „Talsu statiskais spriegums”. Tika iesniegtas 2 sūdzības.
  3. „Sauleskalna brīvdabas estrādes kompleksa rekonstrukcija Jaunatnes iela 1a, Jaunatnes iela 6, Jaunatnes iela, Saules iela 2a Talsos, Talsu novadā” (aptuveni 1 milj.) – uzvarētājs PS „Talsu statiskais spriegums”. Netika iesniegtas sūdzības.
  4. Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana un rekonstrukcija III kārta Akmeņu iela 8, Talsi, Talsu novads (aptuveni 1,3 milj.) – uzvarētājs Personu grupa „Pretpils un Elfa”. Tika iesniegta sūdzība.
  5. „Ēkas daļas pārbūve Talsu pilsētas galvenās bibliotēkas vajadzībām” (aptuveni 2,44 milj.) – uzvarētājs PS “Talsu statiskais spriegums”. Tika iesniegta sūdzība.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *