I Deputātu algas nesamazina, tieši pretēji – palielina vietnieku skaitu un pieņem padomnieku

Dalies

            Pirms pašvaldību vēlēšanām dažas partijas aktīvi aģitēja un pārmeta iepriekšējā sasaukuma lēmumu par algu palielināšanu deputātiem, taču šo simts un vairāk dienu laikā neviens no jaunievēlētajiem deputātiem nav nācis klajā ar priekšlikumu tās samazināt. Tieši pretēji – tagad mēram ir nevis divi, bet trīs vietnieki. Trīs vietnieki septembrī kopumā saņēmuši 5201,23 eiro algu (neto). Pieskaitot mēra 1667,74 eiro neto algu, kopā mūsu novada vadošo algām septembrī izmaksāti 6868,97 eiro (1). No oktobra pašvaldībā darbu sāka arī priekšsēdētāja padomniece attīstības jautājumos (2), viņa savus pienākumus pildīs ārštatā un nepilnu darba laiku. Publiski nekur nav sniegta informācija, cik liela ir padomnieka alga, taču pirms tam deputātiem izsūtītajā lēmumprojektā pilnai slodzei šajā amatā noteiktais atalgojums ir līdz pat 1647 eiro.

            Skaidrs ir viens: ceļš, kādā padomnieks pieņemts darbā, ir visai īpatnējs. Sākotnēji priekšsēdētājs, imitējot demokrātiju, padomnieka amata vietas izveidi gribēja īstenot tā, kā pieņemts: jautājumu izskatot domes komitejās un gala lēmumu pieņemot domes sēdē. Tomēr pēc tam savu piedāvājumu atsauca un darbā pieņēma, tā teikt – “pa kluso”.

            Diez vai šo jauno amatu vietu izveidošanu nosedz vienas amata vietas – izpilddirektora vietnieks tehniskajos un nekustamā īpašuma jautājumos – likvidēšana.

(1) Talsu novada pašvaldības amatpersonām izmaksātais atalgojums par 2017. gada septembri, http://www.talsi.lv/uploads/filedir/Amatpersonu_atalgojums/2017/Septembris/deputati_atalgojums_talsunovadadomesdeputati_septembris_doc.pdf

(2) Darbu pašvaldībā sāk Talsu novada domes priekšsēdētāja padomniece, http://www.talsi.lv/aktualitates/darbu_pasvaldiba_sak_talsu_novada_domes_priekssedetaja_padom

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *