Anda Astrātova iesniegums Ētikas komisijai

Dalies

Talsu novada Ētikas komisijai

Tabitai Kalniņai,

Ingai Gluzdai,

Jurim Upmalim,

Uldim Katlapam.

Talsos, 2017. gada 5.oktobrī

Lūdzu izvērtēt Talsu novada domes priekšsēdētāja Edgara Zeldera izteikumus 2017. gada 2. oktobra Izglītības, kultūras un sporta komitejā, skatot jautājumu par Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādi “Vīnodziņa”, atbilstoši 14.04.2011. Talsu novada domes apstiprinātajam Talsu novada pašvaldības Ētikas kodeksam.

Ētikas kodeksa mērķis ir iedibināt augstus uzvedības standartus un noteikt Talsu novada domes deputātu un pašvaldības darbinieku profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipus, kas tostarp jāievēro, pildot amata pienākumus un savstarpējā saskarsmē.

Uzskatu, ka E. Zeldera uzvedība Izglītības, kultūras un sporta komitejā, kad tika skatīts jautājums par Sabiles un Abavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādi “Vīnodziņa”, ir klaji pretrunā ar Ētikas kodeksā noteiktajiem standartiem.

Izglītības, kultūras un sporta komitejā E. Zelderis lietoja man adresētus izteicienus kā “mēsli”, “draņķības”, “nevajag te kaut ko murkšķēt”, “esat padzīti no šejienes”. Uzskatu šos E. Zeldera izteikumus ne tikai par neētiskiem, bet arī uzskatāmi nepieklājīgiem un apvainojošiem. Turklāt šādā veidā tiek kavēts un destabilizēts komitejas darbs – tā vietā, lai meklētu risinājumus, E. Zelderis autoratīvi savu viedokli mēģināja pasniegt kā faktu, izmantoja necenzētus un nekorektus vārdus ne tikai pret mani, bet arī pret kolēģi, domes deputāti Daigu Feldmani. D. Feldmanei domes priekšsēdētājs uzdrošinājās pateikt: “Jūs, Feldmanes kundze, tur bolaties.”

Tāpat E. Zelderis izrādīja necieņu pret Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāju Daini Karolu, kurš vairākkārt lūdza atgriezties pie jautājuma skatīšanas pēc būtības.

Šāda rīcība – izteikumi, attieksme pret kolēģiem, komitejas darba kavēšana – ir nepieļaujama. Talsu novada domes priekšsēdētājam, kurš vēl nesen ievēlēts arī par Ētikas komisijas priekšsēdētāju, ar savu attieksmi, spēju konstruktīvi sarunāties un diskutēt, būtu jārāda piemērs citiem. Konkrētajā gadījumā E.Zeldera rīcība komitejā bija tieši pretēja.

Ētikas kodeksa sadaļas “II Profesionālās ētikas pamatprincipi” 8.2. punkts nosaka, ka “Darbinieks ir laipns, pieklājīgs, nelieto aizskarošus, apvainojošus izteicienus, neaizskar personas godu, neizturas neiecietīgi vai ciniski pret personas vēlmēm, vajadzībām, uzskatiem vai pārliecību.” Savukārt punktā 8.3. teikts: “Darbinieks izvairās no augstprātīgas un autoritāras rīcības, uzklausa citu viedokli, izvērtē iespējas to izmantot sabiedrības interesēs, ievēro demokrātijas normas un koleģialitātes principus (..).”.

Kodeksa punkts 14.3. nosaka: “Profesionālajā saskarsmē ar citiem Darbiniekiem un personām Darbinieks izturas ar cieņu, respektējot kolēģu profesionālās prasības un likumīgās intereses.”

Punkts 15.2. nosaka: “Darbinieks veicina koleģiālas savstarpējās attiecības, nepieļauj konfliktu rašanos un konstruktīvi risina radušos konfliktus, uzklausa citu uzskatus, ievērojot savstarpējās cieņas, atklātības, sapratnes, koleģialitātes un ētikas principus.”

Punkts 15.5. nosaka: “Darbinieks ievēro morāles un ētikas normas, pildot amata pienākumus un no darba brīvajā laikā.”

Noslēgumā Ētikas kodeksa 17. sadaļā “Darbiniekam, kurš ieņem vadītāja amatu” 17.2. punktā teikts: “Jāizvairās no augstprātības un autoritāra vadības stila, jāievēro demokrātijas normas un koleģialitāte.”

Pamatojoties uz izklāstīto sitāciju, lūdzu Ētikas komisijas sēdē izskatīt manu iesniegumu, izvērtēt E.Zeldera lietotā izteiksmes veida korektumu un rīcības ētiskumu.

Talsu novada domes deputāts                                                        Andis Astrātovs

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *