Talsu novada pašvaldības budžets – ar katru gadu racionālāks

Dalies

Talsu novada dome 28. janvārī lēma par 2016. gada pašvaldības budžeta projektu. Budžeta ieņēmumi šogad ir 29 312 424 eiro, izdevumi plānoti ieņēmumu līmenī. No “Talsu novada attīstībai” saraksta ievēlētie deputāti ir gandarīti par vairāku partijas priekšlikumu ieviešanu 2016. gada budžetā, kas tika pārrunāti arī partijas kopsapulcē.

Aivars Lācarus: “Gribu pateikt lielu paldies visiem, kas veidoja budžetu. Faktiski tā bija visa novada pašvaldības administrācijas komanda, kā arī paldies deputātiem, kas darbojās komitejās, kā arī ārpus to darba laika – strādāja tā, lai varētu šo budžetu gan labāk izveidot, gan arī izprast un apskatīt to, ko daži runātāji nosauca par zemūdens akmeņiem. Jo budžets ir pietiekami liels, sarežģīts un visas finanses, domāju pat Finanšu nodaļa, nevar vienā mirklī atbildēt. Ņemot vērā to, ka te ir iestrādātas daudzas pozīcijas, kas kopsummā veido šos vairāk nekā 29 miljonus eiro, tad visas nianses nekad nevar pārzināt. Par lietām kas bija kritiskas – tās mums ir jāpieņem. Mums tiešām ir jādomā par attīstības jautājumiem, gan bibliotēku, gan arī par remontiem dažādās vietās. Tai skaitā arī par Koklētāju, tai skaitā arī par bruģi šeit pie domes – galu galā, cilvēki ar īpašām vajadzībām dodas gan uz Veselības apdrošināšanas aģentūru, gan uz Sociālo dienestu. Tas ir tikai normāli, ka šeit cilvēkiem nav problēmas ar piekļūšanu. Par pašu budžetu gribu teikt – šī gada budžets, skatoties no ieņēmumu daļas, ir savādāks nekā citus gadus. Mainās šī Pašvaldību izlīdzināšanas fonda aprēķina kārtība, vēl ir papildus valsts dotācija. Runājot par šo 24% palielinājumu attiecībā pret izlīdzināšanas fonda iemaksas daļu, mēs nevaram to tik perfekti salīdzināt ar iepriekšējo gadu. Līdz ar to mēs nevaram skatīties pēc tiem pašiem kritērijiem uz kopējo ienākumu struktūru. Tas, ka nākošgad šī finanšu izlīdzināšanas fonda daļa samazināsies, faktiski nenozīmēs to, ka uzņēmējdarbība ir palielinājusies. Vienkārši šie divi gadi ir pārejas periods. Saņēmēji mēs esam, bet cik lielā mērā šajā summā ir ievērtēta kopējā ekonomiskā situācija un cik jaunās sistēmas ieviešanas izmaksas, to mēs nevaram zināt – salīdzināt to nevarēsim. Ja mēs šo naudu ieguldīsim šajos projektos, par kuriem noteikti notiks diskusija, varēsim diezgan daudz uzlabot ne tikai infrastruktūru, bet arī veikt dažādus materiālus ieguldījumus. Pie projektiem mums noteikti ir jāstrādā, jo tā ir tā lieta, kas nākamajos gados ir būtiska, lai uzlabotu mūsu kopējo ekonomisko situāciju gan novadam, gan uzņēmējam, gan katram cilvēkam individuāli. Šis budžets to ļaus darīt.”
Juzefa Kļava: “Gribētu aktualizēt trīs lietas. Pirmā lieta – darbs ir padarīts liels, budžeta veidošana, diskutēšana bija salīdzinoši ļoti raita. Tas, ka to izskatīja visās komitejās, ir ļoti apsveicami. Skatot to kopumā Finanšu komitejā, praktiski tika pielikts punkts. Arī šodien tie jautājumi, kas tika uzdoti, ir loģiski, tie izriet no reālās situācijas. Pēc manām domām, tā kā ilgstoši esmu deputāte – katru gadu budžeta tēriņi tiek plānoti racionālāk. Tas ir ļoti pozitīvi. Otra lieta – šeit runāja par it kā nezināmiem projektiem. Bet visas turpmākās projektēšanas izriet no tiem lēmumiem, ko mēs pat vēl šodien pat spriedām. Tā ir startēšana projektā ar šīm četrām skolām, iepriekš arī lemts par ceļu meliorāciju – ja tas bija jāskata šogad vēl vienu reizi, tad bija jāskata. Manuprāt, tur nekādu būtisku jautājumu nav. Trešā lieta, ko es gribētu uzsvērt – mums būtu visiem kopā, varbūt ne tieši šajā budžetā, jāpadomā par mūsu stratēģisko objektu, Talsu Galveno bibliotēku un tuvākajās komitejās šim jautājumam ir jāķeras klāt. Reāli mēs esam nostrādājuši turpat trīs gadus un šis jautājums kaut kā nevirzās uz priekšu. Vēl gribētu uzsvērt – mums tomēr kaut kādā veidā vairāk jāpavērš skats un morālais atbalsts jāsniedz mūsu uzņēmējiem. Viņi maksā nodokļus. Domāju, kādā no Tautsaimniecības komitejām tuvākajā laikā arī šis jautājums būs jārisina. Saprotu, ka novadam nav jānodarbojas ar uzņēmējdarbību, bet tā būtu jāveicina, līdz ar to šīs lietas būtu jāaktualizē.”
Olga Blumbaha: “Gribētu teikt lielu paldies par to darbu, kas ir ieguldīts. Noteikti lūdzu atbalstīt šo budžetu. Mani kā Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāju ļoti gandarī tas, ka deviņu pakalnu koncepcijai ir paredzēti 50 tūkstoši eiro, finansējums paredzēts arī novada kultūras projektiem. Runājot par tādu pasākumu kā kalnu divriteņu maratons, kur mēs paredzam 7000 eiro finansējumu, domāju, ka jaunajam Kultūras, sporta un tūrisma centram kopā ar Sabiedrisko attiecību nodaļu vajadzētu strādāt, lai šāda veida pasākumi dod lielāku pievienoto vērtību, lai vairāk izskan reklāma. Lai nav tā, ka pasākums beidzas, bet mēs par to aizmirstam. Prieks ir par to, ka pedagogu materiālai stimulēšanai ir paredzēti 130 tūkstoši eiro, tas nav maz. Ar katru gadu varam atcerēties un apbalvot arī olimpiāžu uzvarētājus, bet ja mēs runājam par kultūras iestādēm – kur Miervaldis Krotovs teica, ir samazinājums, mani savukārt priecē tas, ka ieņēmumu daļā no pasākumiem iestāžu budžetā ir plānota 0. Viņi paši ieņēmumus, ko ieņem, varēs tērēt gan pasākumu kvalitātes uzlabošanai, gan kādu prioritāšu īstenošanai. Man liekas, ka tas vairāk pavērs iespēju tam, ka cilvēki konstruktīvi varēs savā sporta vai kultūras struktūrvienībā īstenot savas prioritātes. Lai arī mēs redzam, ka skolēnu skaits samazinās, finansējums skolām ir pieaudzis par 127 tūkstošiem, PII par 30 tūkstošiem.”
2016. gada pašvaldības budžetā paredzētais finansējums
IZGLĪTĪBAI:
Pedagogiem (PII) 10% piemaksa pie darba algas;
Pedagogiem (PII) piemaksa par vienu sagatavošanās stundu nedēļā;
Pedagogiem (PII) Valsts noteiktās piemaksas par kvalitāti;
Visām izglītības iestādēm pēc vienotiem principiem plānoti izdevumi: komandējumiem, reprezentācijas izdevumiem, preses izdevumu abonēšanai, dalības maksu segšanai, biroja precēm, mazvērtīgajam inventāram, medikamentiem, saimniecības precēm, mācību līdzekļiem, mācību grāmatām , mīkstajam inventāram, virtuves inventāram;
Sociālo pedagogu un medicīnas māsu atalgojums, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem;
Skolēnu olimpiāžu laureātu godināšanai (21 350 EUR);
Datortehnikas iegādei 32 550 EUR;
Pašvaldības finansētas brīvpusdienas 5. un 6.klases audzēkņiem;
Izglītības iestādēm, kurās 2016. ir jubilejas gads reprezentācijas izdevumiem 250 EUR katrai.
Papildus pedagogu darba samaksai (130 000 EUR);
Finansējums stipendiju piešķiršanai (5361 EUR);
Tehniskās jaunrades dienām (4593 EUR);
Dezinfekcijas līdzekļu iegādei visām PII (22 626 EUR);
90 krēslu un 25 galdu iegādei PII Talsu Saulīte (2349 EUR);
Elektriskā katla iegādei (3898 EUR), elektroinstalācijas un kanalizācijas remontam (1421 EUR) PII Ķipars;
Balkona demontāžai Talsu pamatskolā (2917 EUR);
Durvju remontam Stendes pamatskolā (800 EUR);
Kāpņu remontam Pastendes pamatskolā (2500 EUR);
Radiatora nomaiņai Lībagu sākumskolā (238 EUR);
Finansējums ledus halles nomai (27 000 EUR), Talsu novada sporta skolai.
VIDE, MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANAi
Autoceļu (ielu) uzturēšanai no pamatbudžeta (40 000 EUR);
Mežu apsaimniekošanai (8000 EUR);
Kapu atkritumu izvešanai (50 819 EUR);
Ielu un ceļu reģistru aktualizēšanai (50 000 EUR);
6 automašīnu līzingam (33 549 EUR);
Ziemassvētku egles karkasa izgatavošanai (10 000 EUR);
Leču kalna labiekārtošanai – bruģēšanai un apgaismojuma izbūvei (35 000 EUR);
Gājēju celiņa izbūvei no 2.vidusskolas līdz «Bētiņiem»(45 000EUR) un celtnieku ielā, Talsos (25 000 EUR);
Apgaismojuma izbūvei Kolkas ielā, Talsos (7227 EUR);
Bruģēšanas darbu veikšanai Kareivju ielā 7, Talsos (50 000 EUR) un Rīgas ielas, Talsos daudzdzīvokļu pagalmā (14 000 EUR);
Būvprojektu izstrādei un projektu sagatavošanai (519 460 EUR);
Darba aizsardzības līdzekļiem (12 000 EUR);
Lietota skolēnu autobusa iegādei (35 000 EUR);
Katrai novada pārvaldei finansējums saimnieciskās darbības vajadzībām (kopā 400 000 EUR);
Pasākumam «Talsu Rallijs 2016.» (36 000 EUR);
Ēku apdrošināšanai (8000 EUR);
Ģeneratora iegādei un uzstādīšanai Strazdes pārvaldē (6337 EUR).
ATPŪTAI, KULTŪRAI
Nolikuma «Talsu novada pašvaldības apbalvojumi sportā» izpildei;
Dalībai pieaugušo Olimpiādē Valdmierā (12 000 EUR);
SEB Latvijas kalnu divriteņu maratona 6.posma rīkošanai Talsos (7000 EUR);
Finansējums Talsu pilsētas svētku, pilsētu un pagastu svētku, Valsts svētku, Dižmāras tirgus, pasākuma «Līgojam Talsos», Vīna svētku, Ezera svētku, pasākumu «Ārpasaules mūzika Tiguļkalnā», u.c. norisei;
Finansējums Kārļa Ferdinanda Amendas Starptautiskajam mūzikas skolu stīgu instrumentu individuālo izpildītāju un ansambļu konkursam un Talsu Starptautiskajam bērnu un jauniešu akadēmiskās dziedāšanas un vokālo ansambļu konkursam;
Mēbeļu iegādei (2000 EUR) un remontdarbiem (7055 EUR) Kultūras, sporta un tūrisma centram;
Skaņas sistēmas iegādei Talsu tautas namam (20 000 EUR).
SOCIĀLAI JOMAI
Sociālo pabalstu izmaksai (725 665 EUR);
pabalsts bērnam bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un kuram beidzas ārpusģimenes aprūpe, izdevumu segšanai par īri (20 912 EUR);
Atbalsts bāreņu un bez vecāku gādības palikušu bērnu, kas sasnieguši 15 gadu vecumu, ārpusģimenes aprūpei Talsu novada Krīžu centrā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas programmā (12 000 EUR);
Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumam biedrībā „Latvijas Sarkanais Krusts” (33 091 EUR);
Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pilngadīgām personām pansionātā „Lauciene” (8050 EUR);
Dienas aprūpe personām ar garīga rakstura traucējumiem biedrībā «Latvijas Sarkanais Krusts» (20 756 EUR);
Sociālā atbalsta pakalpojuma vecākiem, kuri aprūpē bērnu ar funkcionāliem traucējumiem (biedrība «Brīnumiņš») finansēšanai (19 728 EUR);
Aprūpei mājās, pakalpojumu sniedz biedrība «Latvijas Sarkanais Krusts» (41 996 EUR);
Sociālā dienesta telpu remontam Valdemārpilī un Īves bērnu dārzā (48 970EUR);
Higiēnas pakalpojuma nodrošināšanai (13 093 EUR);
Biroja mēbeļu iegādei Īves, Valdemārpils un Talsu teritorijām (2611 EUR).
FINANSĒJUMS
Projektiem iepriekšējā gada līmenī (64 000 EUR);
Naudas balvām par izciliem sasniegumiem un ieguldījumiem Talsu novada attīstībā (20 000 EUR);
Grāmatas «Talsiem 100» sagatavošanai (15 000 EUR);
Līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai (24 000 EUR);
Deviņu pakalnu koncepcijas izstrādei (50 000 EUR);
Pašvaldības policijai videonovērošanas kameru ierīkošanai Stendē (20 117 EUR);
Datortehnikas iegādei (108 815 EUR);
Kultūras projektu līdzfinansēšanai (12 000 EUR).
Informācijas avots: www.talsi.lv
02.02.2016.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *