Sociālais dienests kļūs iedzīvotājiem pieejamāks

Dalies

Lai pilnveidotu Talsu novada Sociālā dienesta darbību, uzlabotu uzdevumu izpildi un sniegto pakalpojumu kvalitāti, oktobrī dienestu skars strukturālas izmaiņas, vēsta portāls talsi.lv. Talsu novada Sociālā dienesta vadītāja Dace Upleja norāda, ka izmaiņas vērstas uz to, lai ikvienam iedzīvotājam, kam tas nepieciešams, būtu pēc iespējas pieejamāka palīdzība un pakalpojumi.

Lai noskaidrotu Talsu novada Sociālā dienesta galvenās darbības nepilnības un identificētu šīs sfēras trūkumus, tika organizētas dienesta darbinieku sanāksmes. To laikā pārrunāja ikdienas darba problemātiku, kur atklājās – efektivitātes uzlabošanai nepieciešamas strukturālas pārmaiņas.

„Izmaiņas struktūrā nepieciešamas, lai nodrošinātu pēc iespējas kvalitatīvākus sociālos pakalpojumus mūsu novada iedzīvotājiem,” uzsvēra D. Upleja. Viņa paskaidroja, ka dienesta darbinieku lielāko daļu laika nereti aizņem likumā noteikto procedūru ievērošana, nevis tiešais sociālais darbs. „Tā galvenokārt ir dokumentu sagatavošana un noformēšana, darbs ar datu bāzi. Lai atslogotu sociālos darbiniekus, radās ideja izveidot papildu sociālās palīdzības organizatoru amata vietas. Viņi būtu mobili, un operatīvi nokļūtu visvairāk noslogotajās vietās. Tā veidotos vienmērīgāka darba uzdevumu sadale, sociālajam darbiniekam būtu vairāk iespēju konsultēt klientus un īstenot citus profesionālās darbības pienākumus. Tā kā ikdienā sociālajiem darbiniekiem daudz jāstrādā ar speciālo datu bāzi SOPA, tad izteicām priekšlikumu, ka darbu atvieglotu informācijas sistēmas atbalsta speciālists,” pastāstīja D. Upleja.

Šī speciālista pienākumos ietilps datu izmantošanas iespēju uzlabošana, daudzpusīgas pieejamās informācijas lietošanas nodrošināšana gan klientu situācijas izvērtēšanā, gan datu analīzē par pieejamās palīdzības un pakalpojumu apjomiem un iespējām.
Sociālā dienesta vadītāja atklāja, ka aptaujātie dienesta darbinieki bijuši vienisprātis – attīstības tendences sociālajā jomā prasa noteikt darbinieku specializāciju. Šobrīd īpaši aktuāls ir darbs ar vecajiem ļaudīm, ar cilvēkiem, kam īpašas vajadzības, un ar ģimenēm un bērniem. Īpaši svarīgi nodrošināt palīdzību ģimenēm, kas nonākušas nelabvēlīgā situācijā.

Turpmāk Sociālajā dienestā būs trīs līdzšinējo divu nodaļu vietā – sociālā darba un sociālās palīdzības nodaļa, ģimeņu atbalsta nodaļa un sociālo pakalpojumu nodaļa. „Atbildīgie par sociālā darba un sociālās palīdzības nodaļas un ģimeņu atbalsta nodaļas darbu būs vecākie sociālie darbinieki. Par sociālajiem pakalpojumiem atbildēs Sociālā dienesta vadītāja vietnieks. Atbildīgie darbinieki organizēs regulārus izbraukumus uz pagastu un pilsētu pārvaldēm, lai konsultētu un atbalstītu darbiniekus. Lielāku vērību pievērsīsim metodisko materiālu sagatavošanai. Papildu sociālās palīdzības nodrošināšanā iesaistīsies viens sociālais darbinieks un divi sociālās palīdzības organizatori, tāpat viens sociālais darbinieks stiprinās sociālo pakalpojumu nodaļu. Informācijas sistēmas atbalsta speciālista galvenie pienākumi saistīsies ar informācijas apkopošanu un analīzi, kā arī teorētiskā un praktiskā atbalsta nodrošināšanu programmas SOPA lietotājiem. Šim speciālistam jānovērtē nepieciešamie uzlabojumi racionālākai datu bāzes izmantošanai un jāsniedz priekšlikumi atbilstoši lietotāju vajadzībām. Sociālās palīdzības nodaļā turpmāk kopienas sociālā darbinieka un sociālā darbinieka vietā strādās sociālais darbinieks darbam ar veciem cilvēkiem un sociālais darbinieks darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem, kas nodrošinās darbu ar īpašām sabiedrības grupām,” izmaiņas detalizēti ieskicēja D. Upleja.

Ģimeņu atbalsta nodaļas pienākumos ietilps sociālais darbs ar ģimenēm, kas, pārvarot dzīves grūtības, saviem spēkiem nespēj risināt sociālās problēmas. Tas attiecas uz ģimenēm, kurās nav pietiekami nodrošināta bērnu aprūpe, uzraudzība un audzināšana, kur ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, kur bērni cieš no prettiesiskām darbībām, kuru bērni atrodas ārpusģimenes aprūpē. Ģimeņu atbalsta nodaļai būs jāsniedz konsultācijas sociālo problēmu risināšanā un konsultācijas, lai izstrādātu rehabilitācijas plānu to risināšanā, būs jāvirza ģimeni pārmaiņu nepieciešamībai, organizēt un mobilizēt resursus ģimenes interesēs, strādājot vienotā komandā ar citiem sociālā dienesta darbiniekiem nepieciešamā atbalsta veida nodrošināšanai, apkopot informāciju un veikt datu analīzi par ģimenēm un to problēmām, kā arī sniegt priekšlikumus par jaunu pakalpojumu un palīdzības veidu ieviešanu vai esošo tālāku papildināšanu.

Pašreiz likums noteic, ka jābūt vienam sociālā darba speciālistam uz 1000 iedzīvotājiem. Pēc izmaiņām tas arī būs nodrošināts.

Informācijas avots: www.talsi.lv

06.10.2015.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *