Pašvaldības atbalsts pagalmu sakārtošanai būs pieejams arī pagastu iedzīvotājiem

Dalies
Aizvadītajā gadā veiksmīgi ieviesta jauna iniciatīva – projektu konkurss par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanu. Iesākto pašvaldība turpinās arī nākamajā gadā, piedāvājot iespēju iesaistīties arī pagastu iedzīvotājiem.
29. oktobrī Talsu novada dome apstiprināja izmaiņas nolikumā „Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanu Talsu novadā”.
Tā kā pašvaldība nav tiesīga ieguldīt finansējumu privātīpašuma sakārtošanā, ir rasts veids, kā iedzīvotājus atbalstīt gadiem samilzušās problēmas risināšanā – daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu infrastruktūras uzlabošanā.
Projektu konkursa mērķi ir uzlabot iedzīvotāju apkārtējo dzīves vidi un drošību, transporta kustību un transporta līdzekļu stāvvietas, brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī teritorijas labiekārtojumu un vides pieejamību.
Pieteikumu projektu konkursam var iesniegt namu apsaimniekotāji, tai skaitā arī šim nolūkam izveidotās biedrības.
Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks tehniskajos un nekustamā īpašuma jautājumos Oskars Kļava informēja, ka 2016. gadā projektu konkursa nosacījumos ir izmaiņas. „2016. gadā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas projektos varēs piedalīties ne tikai novadu pilsētās esošie īpašumi, bet arī pagastu teritoriju daudzdzīvokļu mājas. Tāpat ir noteikts, ka atbalstu varēs saņemt arī tās mājas, kuru kopējā platība ir vienāda vai lielāka par 500 kvadrātmetriem – samazinājām mājas izmēru, lai konkursa kritērijiem kvalificētos vairāk māju un iedzīvotājiem būtu lielāka iespēja pretendēt atbalstam,” norādīja O. Kļava.
Diskutējot par šo jautājumu Talsu novada domes komitejās, deputāti vienojās, ka tādējādi projektu konkursam nepieciešams palielināt finansējumu. Ja šajā gadā tas bija 12 000 eiro, tad nākamgad tā apmērs varētu būt ap 24 000 eiro, šo naudas summu sadalot uz pusēm – gan pilsētu, gan pagastu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai.
O. Kļava ir pārliecināts, ka šāda iniciatīva ir jāturpina, ņemot vērā, ka šī gada pilotprojektā gūta iedzīvotāju atsaucība. Finansējumu šogad apguva Dundagas ielas 16. nama iedzīvotāji, labiekārtojot brauktuvi un ietvi, Lielās ielas 27, 29 un 29b iedzīvotāji, rekonstruējot iebraucamā ceļa segumu un atkritumu novietnes, un Rīgas ielas 1. nama iedzīvotāji, paplašinot stāvlaukumu.
Arī 2016. gada projektu konkursā spēkā ir nosacījums, ka Talsu novada pašvaldības līdzfinansējums ir līdz 50% apmērā no kopējās tāmes, nepārsniedzot 4000 eiro viena projekta īstenošanai.
Projekta līdzfinansējumu iespējams iegūt, lai izbūvētu vai uzlabotu bērnu rotaļu laukumus, atpūtas vietas, gājēju un piebraucamos ceļus un laukumu segumus, inženiertehniskās komunikācijas, arhitektūras mazās formas vai lai ierīkotu jaunus, vai atjaunotu esošos apstādījumus.
Informācijas avots: www.talsi.lv 
20.11.2015.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *