Izglītības iestāžu sakārtošanā Talsu novadam ir ilgtermiņa plāni

Dalies

Lai iestādes sapostu jaunajam mācību gadam, ieguldīts Talsu novada pašvaldības finansējums. Tomēr tie nav tikai ikdienas remontdarbi – izglītības iestāžu sakārtošanā Talsu novadam ir ilgtermiņa plāni, vēsta izdevums “Talsu Novada Ziņas”.

Šī brīža lielākos finansiālos ieguldījumus prasīja gājēju celiņa atjaunošana Talsu Valsts ģimnāzijas teritorijā. To par aptuveni 18 000 eiro veica SIA „Prestons”. Savukārt par 13 300 eiro pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis” uzstādītas četras vaļējā tipa nojumes. „Iepriekšējās nojumes laika gaitā bija nolietojušās un kļuvušas bīstamas. Nojumes, uzvarot iepriekš izsludinātajā iepirkuma konkursā, uzstādīja SIA „BauArt”. Talsu pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” nomainīti metāla divviru veramie vārti. Iepriekšējie bija avārijas stāvoklī, jo tos bija sabojājis smagais transporta līdzeklis,” pastāstīja Talsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas celtniecības speciālists Andrejs Aveniņš.

Par 2600 eiro Valdgales bērnudārzā „Kamenīte” sakārtota apkures sistēma, bet Vandzenes pamatskolā, ieguldot teju 7000 eiro, īstenots kosmētiskais remonts trīs klašu telpās.

Nelieli uzlabojumi paveikti arī Stendes pamatskolā, kur evakuācijas izejās uzstādītas divas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta prasībām atbilstošas ugunsdrošās durvis, un Pastendes bērnudārzā „Ķipars”, kur pārbūvēta virtuves ventilācijas sistēma.

Savukārt izglītības iestāžu siltināšana ir ilgtermiņa ieguldījums, kam Talsu novads gatavojas mērķtiecīgi. Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks tehniskajos un nekustamā īpašuma jautājumos Oskars Kļava pastāstīja, ka patlaban, noslēdzoties iepirkuma konkursam, SIA „Campaign” izstrādā tehnisko dokumentāciju Talsu 2. vidusskolas, Vandzenes pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” un Sabiles vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem.

„Līgums ar uzņēmumu noslēgts 1. jūlijā. Noteikts, ka būvprojekti jāizstrādā 22 kalendāro nedēļu vai 154 kalendāro dienu laikā. Iepirkuma konkursa galvenais kritērijs, izvēloties dokumentācijas izstrādātāju, nebija zemākās cenas princips, kā ierasts. Meklējām saimnieciski izdevīgāko variantu, lai sagatavotu pēc iespējas kvalitatīvāku dokumentāciju,” uzsvēra O. Kļava.

Šobrīd pašvaldība finanšu un speciālistu resursus iegulda nepieciešamo dokumentu sagatavošanai tieši energoefektivitātes paaugstināšanas projektos. Gaidāms, ka citu veidu Eiropas Savienības finansēto projektu piesaiste izglītības iestādēm šajā plānošanas periodā būs ierobežota. „Šīm izglītības iestādēm tā arī ir lielākā nepieciešamība – logu nomaiņa, sienu siltināšana, jumtu rekonstrukcija. Šo projektu laikā ir iespēja mainīt siltumapgādes sistēmas, uzlabot ventilācijas sistēmas un rekonstruēt apgaismojumu, lai tas patērētu daudz mazāk elektroenerģijas,” piebilda izpilddirektora vietnieks.

Izglītības iestādes, kam patlaban gatavo nepieciešamo projektu dokumentāciju, izvēlētas, izvērtējot pašreizējo situāciju un domājot ilgtermiņā. Apsekojot pirmsskolas izglītības iestādes, secināts, ka Vandzenes bērnudārzs, vienīgais no patstāvīgajām iestādēm, vēl nav nosiltināts. „Citviet, lai arī varbūt energoefektivitātes projekti nav piesaistīti, tomēr dažādos veidos šie darbi ir realizēti. Iespējams, šīs iestādes neatbilst pašreizējiem normatīviem, jo darbi realizēti vēl pirms novadu administratīvi teritoriālās reformas, tomēr tajās ir mainīti logi un arī ēkas ir siltinātas.

Ieguldīt Talsu 2. vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšanā izvēlējāmies, jo šī skola ir nacionālas nozīmes izglītības centrs. Savukārt Sabiles vidusskolu nepieciešams rekonstruēt, lai kvalitatīvs izglītības pakalpojums būtu pieejams visā novada teritorijā. Protams, uzlabojumi būtu nepieciešami arī citās novada izglītības iestādēs, tomēr ir jānosaka prioritāri veicamie darbi,” sarunā uzsvēra O. Kļava. Konkrētie darbi katrā iestādē tiks noteikti atbilstoši energoauditam. To ar jaunāko metodi, izmantojot 3 D lāzera skenēšanu un tādējādi izvairoties no iespējamajām neprecizitātēm, nodrošinās SIA „Campaign”.

„Šobrīd pieejamā informācija liecina, ka pieteikšanās energoefektivitātes projektiem gaidāma nākamajā gadā. Savlaicīga tehnisko projektu izstrāde uzsākta, lai Talsu novada iesniegtie projektu pieteikumi iegūtu pēc iespējas vairāk prioritāro punktu un gūtu atbalstu,” pamatoja Oskars Kļava.

Talsu 2. vidusskolas tehniskās dokumentācijas sagatavošana izmaksās 93 701,19 eiro, Sabiles vidusskolas – 51 723,87 eiro un Vandzenes pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” tehniskā projekta izstrādāšana – 11 264,08 eiro. Kopumā šim mērķim novirzīti 156 689,14 eiro. Nepieciešamais finansējums bija iekļauts 2015. gada budžetā savlaicīgai projektu sagatavošanai, domājot par mērķtiecīgu investīciju un finansējuma apguvi, nosakot 200 000 eiro.

„Izstrādāto projektu pamatā būs energoefektivitātes veicināšana, tomēr Talsu novada pašvaldība plāno iespēju robežās projekta gaitā novērst arī citas iestāžu vajadzības. Tās varētu būt neattiecināmās izmaksas, bet, tā kā būs piesaistīts projektu finansējums, varēsim ņemt aizņēmumu Valsts kasē arī citu vajadzību sakārtošanai. Tā mēģināsim atrisināt iestāžu gadiem sasāpējušās problēmas,” sacīja O. Kļava.

Informācijas avots: Talsu novada pašvaldības informatīvais izdevums “Talsu Novada Ziņas” (2015/16).

07.09.2015.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *