Grants ceļu sakārtošana kā atbalsts lauku uzņēmējiem Talsu novadā

Dalies

Īstenojot valsts un Eiropas Savienības pasākumu „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, Talsu novada pašvaldība varēs apgūt 3,7 miljonus eiro lielu finansējumu, lai sakārtotu pašvaldībai piederošos ceļus uz lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumiem un zemnieku saimniecībām. Talsu novada pašvaldības līdzfinansējums programmas attiecināmām izmaksām ir 10%, līdz ar to lauku ceļu sakārtošanā kopumā tiks ieguldīts 4,1 miljons eiro.

Talsu novada Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja vietniece Jolanta Skujeniece pastāstīja, ka Talsu novadā sakārtojami grants ceļi aptuveni 200 kilometru garumā, kas ir aptuveni divas reizes vairāk, nekā novadam piešķirtie līdzekļi ļaus pārbūvēt. Tiesa, pašvaldība ņems vērā, lai katrā novada pārvaldes teritorijā tiktu sakārtots vismaz viens grants ceļš.
Izvērtējot, kuru ceļu pārbūve ir nepieciešama visvairāk, laika posmā no 24. novembra līdz 2. decembrim 15 Talsu novada pārvalžu teritorijās pašvaldības speciālisti tikās ar lauku uzņēmējiem, lai apzinātu situāciju un uzklausītu viņu viedokli. Programma paredz, ka ceļiem jābūt sakārtotiem prioritārā secībā pēc to nozīmības uzņēmējdarbības un tās konkurētspējas veicināšanā. „Šajās sapulcēs piedalījās gandrīz 100 novada lauku uzņēmēju. Paldies visiem, kuri iesaistījās un ar priekšlikumiem palīdzēja apzināt arī problēmas, kas savlaicīgi jārisina sekmīgai programmas uzsākšanai,” J. Skujeniece sacīja.
Talsu novada pašvaldība ir izstrādājusi vērtēšanas kritērijus un izveidojusi prioritāro grants ceļu sarakstu, kurā iekļauti 37 novada lauku grants ceļi, ņemot vērā tādus parametrus kā lauksaimniecības uzņēmumu, zemnieku saimniecību skaits, kopējās laukaugu platības un grants ceļu apmērs katrā pārvaldē. Šogad tiks izsludināts iepirkums uz pirmo 15 ceļu būvprojektu izstrādi – tiek lēsts, ka pirmie būvdarbi varētu sākties 2017. gada pavasarī. „Ja pēc pirmo 15 ceļu sakārtošanas pietiks finansējums, tad secīgi tiks sakārtoti arī atlikušie ceļi, kas ir šajā prioritārajā sarakstā,” J. Skujeniece piebilda.
Talsu novada domes deputāti šo programmu atbalstīja 12. novembra domes sēdē. Deputāte Juzefa Kļava („Talsu novada attīstībai”) norādīja, ka grants ceļu sakārtošana būtu jāveic tā, lai pirmos programmas „augļus” mūsu iedzīvotāji un uzņēmēji justu pēc iespējas ātrāk. Zinot, kāda noslodze ir lielajiem projektētājiem, vērtīgi būtu piesaistīt mazos ceļu būves uzņēmumus – šādā veidā būs lielāka garantija, ka ceļu sakārtošana tiks paveikta pēc iespējas ātrāk. J. Kļava arī pateicās J. Skujeniecei par ieguldīto darbu šīs programmas tālākai virzībai.

 

Informācijas avots: www.talsi.lv 

14.01.2016.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *