2014

Dalies

2014. gada 29.novembrī partijas “Talsu novada attīstībai” biedri pulcējās, lai atskatītos uz padarīto pēdējo divu gadu laikā, pārvēlētu partijas valdi un revīzijas komisiju, kā arī apmainītos ar viedokļiem, idejām par to, kas vēl darāms.

Talsu novada domes priekšsēdētājs un partijas “Talsu novada attīstībai” valdes loceklis Aivars Lācarus uzrunāja klātesošos domubiedrus, uzsverot, ka šī ir diena, kad novilkt svītru par aizgājušo un ķertos klāt pie jauniem darbiem.

Partijas valdes darbs

A.Lācarus atgādināja, ka divos partijas pastavēšanas gados nav aizmirsts par galvenajiem tās uzstādījumiem – novada attīstības veicināšanu, iedzīvotāju labklājības celšanu, kvalitatīvas un tīras vides nodrošināšanu, kā arī mūsu kultūrvēsturiskās bagātības apzināšanu, saglabāšanu un arī radīšanu.

Pēc minētajām vadlīnijām šajā laikā darbojās partijas valde – valdes priekšsēdētājs Aldis Vilsons un valdes locekļi Dace Zeļģe, Aivars Lācarus, Andis Astrātovs, Oskars Āboliņš, Oļegs Solovjovs, Ēvalds Šmala Šmāliņš, Aivars Šķuburs un Andis Vicinskis.

Iepazīstinot ar valdes ziņojumu, A.Lācarus informēja, ka darbošanās valdē nozīmēja regulāras tikšanās reizes, lai izskatītu visus Talsu novada domē aktuālākos jautājumus un saskaņotu partijas viedokli.

Partija vienmēr uzsvērusi, ka pašvaldībai ir nepieciešamas kvalitatīvas izmaiņas, kā arī efektīva un profesionāla pārvalde. Daudzi valdes lēmumi pieņemti, lai to nodrošinātu, taču tas ne vienmēr ir bijis viegli, jo novada pārvalde ir liels un smagnējs aparāts – panākt “ieeļļotu” un nepārprotami saskaņotu darbību visos līmeņos ir ļoti grūti.

Nozīmīgs lēmums šo divu gadu laikā bija saistīts ar pēdējām Saeimas vēlēšanām. Izvērtējot vairāku partiju piedāvājumus sadarboties, nolemts atbalstīt partiju “Vienotība” un tās deputāta kandidatu Normundu Tropiņu. Lai arī pēc vēlēšanām bija skaidrs, ka N.Tropiņš šoreiz nepārstāvēs Talsu novadu Saeimā, noslēgts sadarbības līgums ar šo partiju par vairāku novadā svarīgu problēmu risināšanu no kā iegūs visi iedzīvotāji. Ļoti nopietnas sarunas jau vestas par tādām vajadzībām kā bibliotēka Talsos un Abavas tilta Sabilē rekonstrukciju.

Partijas biedriem vienbalsīgi vienojoties, “Talsu novada attīstībai” valde darbu turpmākos divus gadus turpinās tādā pašā sastāvā kā līdz šim.

TNA pārstāvju darbs domē

Talsu novada domē partija pārstāvēta ar 7 deputātiem – Juzefu Kļavu, Andi Astrātovu, Aivaru Lācaru, Oļegu Solovjovu, Olgu Blumbahu, Normundu Krūzi, Zinti Vicinski.

Esam vadošā partija ar lielāko deputātu skaitu, tapec lielākā atbildība ir uz mūsu pleciem, atzina Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus. Viņš partijas biedrus informēja, ka deputāti strādājuši tā, lai domes darbība būtu pragmatiska un plānveida. Liela vērība pievērsta plānošanas dokumentiem – šobrīd aktuāls ir Stratēģiskās attīstības plāns, kas paredzēts līdz 2030.gadam. Tāpat tiek aktualizēti teritorijas plānojumi un strādāts ar detālplānojumiem.

Smags darbs bijis pie finanšu plānošanas un finanšu disciplīnas jautājumiem – šīs lietas iepriekšējā sasaukumā nedaudz pieklibojušas. No darbiniekiem tiek prasīta finanšu disciplīna, spēja plānot savas pārstāvētās struktūras budžetu – tikai šādā veidā mūsu novads varēs attīstīties ilgtermiņā.

Daudz strādāts arī pie tā, lai korekti tiktu izstrādāti pašvaldības konkursi, iepirkumi un līgumi. No darbiniekiem tiek prasīts atbildīgs darbs un iniciatīva – piemēram, deputātam nav “jārāda ar pirkstu”, kuru teritoriju būtu jāsakopj.

Liela verība pievērsta pašvaldības iespējām sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām, lai ar to palīdzību varētu palīdzēt sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām. Patlaban pašvaldības budžetā izveidotas īpašas sadaļas sadarbībai ar tādām organizācijām kā Sarkanais krusts, Sieviešu un bērnu krīžu centrs. Regulāri tiek rīkoti arī projektu konkursi, kur organizācijas var saņemt līdzfinansējumu savu projektu realizācijai.

Jau pašvaldību vēlēšanu laikā viens no galvenajiem partijas uzstādījumiem saistījās ar novada pārvaldēm – pastāvot uz to, ka katrā Talsu novada pārvaldē jābūt savam vadītājam, mainot praksi, ka uz divām un pat trīs pārvaldēm ir viens cilvēks. Daļēji šis mērķis izpildīts, taču novadā joprojām ir pārvaldes, kurām vadītāju nav izdevies atrast. A.Lācarus skaidro, ka šādā veidā partija vēlējusies pildīt pašu iedzīvotāju izteikto vēlmi, taču rīkoto amatu konkursu gaitā vairākās pēc teritorijas mazākās novada pārvaldēs pietiekoši kompetentus cilvēkus tā arī nav izdevies atrast. Šī iemesla dēļ tiek pieļauts, ka partija varētu atkāpties no uzstādījuma “Katrā pārvaldē savu pārvaldnieku”, un atsevišķi pārvalžu vadītāji turpinās darboties divas teritorijās vienlaicīgi – taču par šādu soli vēl nepieciešamas diskusijas partijas iekšienē.

A.Lācarus klātesošos informēja arī par mazāk redzamu, bet ļoti nozīmīgu darbu – pašvaldības dalību tādās organizācijās kā Pašvaldību savienība un Kurzemes plānošanas reģiona padomē. Tiek ieguldīts liels darbs, lai arī Talsu novads būtu pārstāvēts šajās organizācijās un tiktu radīti pēc iespējas labāki apstākļi Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistei.

“Paskatoties mūsu partijas programmu, redzam, ka liela daļa no plāniem ir izpildīti. Esam tikuši tālu, lai gan vēl daudz darāmā ir priekšā,” secina A.Lācarus.