Biedru kopsapulces

Dalies

“Talsu novada attīstībai” ir vienīgā Talsu novada politiskā partija, kas ik gadu rīko biedru kopsapulces, lai atskaitītos par paveikto un pārrunātu nākotnes ieceres. 

2017. gada pavasarī iedibināta jauna tradīcija – turpmāk reizi gadā partijas biedri tiekas arī neformālā gaisotnē sporta un atpūtas bāzē “Pļavas”.